Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2016

14 FEB 2017 10:39
 • Uppdaterad: 15 FEB 2017 18:15

Mer info om balans och rörelseresultat, se vårt event på https://www.facebook.com/events/1213399075409327/
Verksamhetsberättelse 2016

Östersund Studenters Idrottssällskap

Styrelsen

Styrelsen har bestått av:

 • Ordförande Jonas Blomqvist
 • Vice Ordförande Gustav Mårtensson
 • Sekreterare Lovisa Algovik
 • Ledamot tillika representant för veckoaktiviteter Joel Ring
 • Ledamot tillika representant för Skiweek Patrik Dahlsten
 • Ledamot tillika representant för Snö & Frilufts Sofia Carlsson
 • Ledamot tillika representant för Event Sofi Sandström

Samt tre suppleanter:

 • Hanna Falk
 • Rasmus Stjernberg
 • Jennifer Meurling

Övriga förtroendeposter

Revisorer
- Mia Lennartsson
- Johanna Björkedahl

Årsmötet hölls den 22/2 2017.
Vid årets slut hade ÖSIS 445 betalande medlemmar varav 222 kvinnor och 223 män, enligt idrottonline.

Styrelsens arbete
- Styrelsen har fortsatt söka bidrag till föreningen. Detta har framförallt bestått av LOK-stöd samt Idrottslyft. Föreningen har beviljats Idrottslyft för följande projekt: ”Spice up your Östersund life” och Studentidrottsgalan.
- ÖSIS använde sig av ett revisionsbolag vid namn ANNT Redovisning AB där även Faster Ekonomi hjälper till.
- Styrelsen har fortsatt haft möten och diskussioner med Östersunds kommun om fördelning av medel från kommunens handlingsprogram MittÖs.
- ÖSIS har fortsatt äska pengar av Östersunds Kommun.
- Genom fortsatt god samarbete med Östersunds kommun har ÖSIS behållit sin plats i MittÖs ledningsgrupp.
- ÖSIS har fortsatt investera i sin klubblokal, där hyran har fått en uppdatering. . Hyran har fått sig ett uppsving med mer folk som börjar hitta den.
- Representanter från styrelsen har deltagit i Studentidrottsgalan i Uppsala.
- Representanter från styrelsen har deltagit på årsmötet för Sverige Akademiska Idrottsförbund.
- Samarbetetsavtalet med Studentkåren har förtydligats. Går numera att ändra sitt medlemskap i antingen kåren eller ÖSIS till kombo-medlemskap när som helst på året.
- ÖSIS har fortsatt bra tillgång till kårens studentreception, som har byggts om och blivit mera tillgänglig för studenter.
- Samarbetet med Svenska Skidskytteförbundet har fortsatt, där ÖSIS-medlemmar fick ett specialpris. Vidare fick medlemmar delta i ett heldagsevent med bland annat rundvandring, något som visade sig vara väldigt uppskattat av de internationella studenterna. Relationen med Svenska Skidskytteförbundet är fortsatt bra.
- Samarbetet med Skistar har fortsatt, där ÖSIS-medlemmar fick 20 % rabatt på säsongskortet SkiStar All.
- Samarbetet med Intersport har fortsatt och har fungerat sådär med kontakten mellan ÖSIS och Intersport
- Samarbete med Rent-A-Plagg har fortlöpt, där ÖSIS medlemmar får 30 % rabatt på hyresartiklar.
- Samarbete med Östersunds hockeyklubb har fortsatt, där ÖSIS medlemmar fått rabatterat biljettpris inkl mat.
- En kick-off för veckoledare organiserades i december. Mycket olika aktiviteter bjöds det på.
- ÖSIS försökte anordna en sittning i november, men lågt intresse medförde inställt evenemang. Detta innebär bättre planering till nästa gång.

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2016

 

VÅR

Alpin skidskola - Januari, Gustavsbergsbacken, Östersund
Första-hjälpen kurs - Januari, Östersund
Vintertur - Februari, Sylarna
Längdskidkurs - Februari-Mars, Östersund
Too weak and too poor for the real vasa - Februari, Östersund
Tälta på Storsjön - Mars, Östersund
Bada isvak - Mars, Östersund
Fjällfest - April, Storulvån
Kanottur - Maj, Hårkan
Rafting - Maj, Åre
Prova-på klättring - Maj, Östersund

HÖST

Vandring - September, Sylarna
Mountainbike - Oktober, Östersund
Dagstur - Oktober, Blanktjärnarna
Dagstur - November, Forsaleden
Tälta på Andersön - November, Andersön (Östersund)
Iskunskapskurs - November, Östersund
Mat på tur - November, Östersund
Överlevnadskurs - November, Östersund
Test & Fest - December, Åre (obs. inställt)

 

 

Verksamhetsberättelse Vecko 2017.

Våren 2016 tog Joel Ring över som ordförande för veckosektionen. Vice veckoansvarig/suppleant blev Rasmus Stjernberg. I skrivande stund har veckogruppen 23 aktiva veckoledare med i princip 2 ledare för varje aktivitet. De aktiviteter som under det senaste verksamhetsåret fortsatt att bedrivas är Fotboll, Innebandy, Yoga, Basket, Badminton, Tennis, Squash, Klättring, Ishockey och Volleyboll. En idrott som har tillkommit under hösten 2016 är Handboll. Den har haft ett helt okej intresse trots att den legat sent på kvällen och att intresset för handboll i Östersund generellt upplevs som svagt. Även en crawlkurs (simning) bedrevs under hösten 2016 under en period av 8 veckor och var väldigt uppskattad. Förhoppningsvis kan ytterligare en session genomföras under vårterminen. I slutet av hösten anordnades även en julavslutning för veckoledarna. En heldag spenderades tillsammans där ledarna och veckoansvariga ur styrelsen besökte ett nyöppnat gym, spelade Laserdome, gick till simhallen och avslutade kvällen med middag samt fest. Under hela dagen var veckoledarna indelade i lag och utförde olika tävlingar på respektive aktivitet. Under 2017 kommer löpning att startas upp och även försök till att få igång bordtennis som en stående veckoaktivitet. Detta för att ytterligare bredda utbudet av veckoaktiviteter och locka ännu fler studenter till ÖSIS.

 

 

Verksamhetsberättelse för event:

 

Eventsektionen har i år bestått av en person. Eventen som arrangerats är en dodgeball turnering, Studentstafetten, Skidskytte och Hockeyevent.

 

På våren 2016 arrangerades en till dodgeball turnering samt quiz på Oscars, i samarbete med Mittpsykologerna. Tyvärr anmälde sig för få lag, och själva turneringen fick ställas in (men quizet kördes ändå). Inför detta event gick A4-campus in med sponsorpengar till priser (2000 kr) som vi inte fakturerade för (eftersom eventet blev inställt).

 

ÖSIS-milen gjordes i år om till Studentstafetten, och eventet flyttades upp till ÖSK-skogen. Vi körde ett samarbete med Arctura Skybar, där löpare inledde sin stafettsträcka med att springa uppför brandtrappan på Arctura-tornet, genom restaurangen, och sedan nerför vanliga trappan. Lagen bestod av tre löpare som sprang ca 5 km var, och kvällen avslutades med en middagsbuffé på Arctura. Då eventet inte kördes på campus fick vi inte med en av våra huvudsponsorer från tidigare år (A4-campus), men vi drog in sponsorpengar från Östersundshem (5 000 kr) och Mittuniversitetet (3 000 kr + ekologiska bananer). Östersunds kommun sponsrade oss med el och allt till sekretariatet, Intersport med målportal och en massa fina priser, och Arctura gav oss en fin rabatt på middagen. Vidare fick vi prisspons av Attityd, Jaktstugan, Hamngatan 10, Grändens deli, Kicks och Ekocaféet. Två personer som arrangerade, till nästa år ska vi försöka vara minst tre. Ca 70 personer tävlade.

 

Vi har fortsatt vårt samarbete med Skidskytteförbundet. I år arrangerades en rundvandring där studenter fick se mediebåsen, uppvärmningsområdena, atlet-bussarna osv. De fick även inträde till eventet samt studentpriser i baren och restaurangen. Ca 25 personer deltog.

 

Vi har även fortsatt vårt samarbete med Östersunds hockey, där vi fick inträde till en match, hamburgertallrik och en valfri dryck för 159 kr.


 

Verksamhetsbeskrivning Student Skiweek 2017
Vid övertagandet i Februari 2016 fanns det en del saker från Student Skiweek 2016 kvar att göra, bl. a avtackandes av sponsorer, avslutning med teamet samt några delar i sponsor avtalen som var kvar att uppfylla. Våren 2016 gick åt att avrunda föregående event samt att lägga upp en grov plan för 2017, något konkret arbete genomfördes inte p.g.a personalbrist och fokus riktades mot förberedelser. Ett sponsorbesök genomfördes hos Partykungen i Gävle under Juni månad för att se deras nybyggda lokaler samt stärka samarbetsviljan och varumärket Student Skiweek. Besöket var mycket trevligt och tankar och idéer för 2017 utväxlades. I slutet av Augusti drog arbetet igång på riktigt, Michelle Dietz anslöts till projektet som projektledare och tillsammans med mig utgöra ledningsgruppen. Träff bestämdes snabbt med Vemdalskalets fjällhotells representant Eva Eriksson samt Skistars representant Viktor Berge och ägde rum 22 September. Dagarna innan, den 20 September, anordnade ÖSIS en rekryteringskväll för intresserade studenter som vill engagera sig i ÖSIS där Skiweek var representerat. Rekryteringsträffen var inte så lyckad som planerat, antal intresseanmälningar var inte enligt förväntat eller tillräckligt för att få en fungerade grupp. Jag och Michelle valde att headhunta rätt typer av personer till eventet för att fylla nödvändiga platser, vilket i slutändan gav ett positivt utfall. Under ansökningsperioden gjorde vi en antal avslag trotts att gruppen inte uppnådde vad vi ansågs en ”kritisk nivå” för att få det att fungera. Detta baserades på att ansökningarna inte kändes fullt seriös samt efterfrågad kompetens. När teamet uppnådde den kritiska nivån tackade vi nej till intresseter för att inte rubba gruppdynamiken då vi redan befann oss i början av november. Större delen av gruppen samlades första gången i början av Oktober för information om eventet samt indelning i mindre arbetsgrupper, likt tidigare var grupperna: - Marknad - Info/Media - Ute - Inne Vid första riktiga träffen, med ca 75% av det som skulle senare utgöra hela gruppen, skapades en tidslinje samt några ”Golden rules” som teamet själva fick sätta för att ge en mer ansvarskänsla mot varandra. Träffarna ägde rum varannan vecka från oktober till mitten av December. Dessa var främst för att gruppen skulle få en helhetsbild av vad som framskred i eventet om man inte var direkt involverad i olika delar mellan delgrupperna. 2-4 December åkte gruppen till Vemdalsskalet för den traditionella ”Försäsongsresan” som innefattade lokalkännedom samt teambuilding. Fredag samt Söndag under dagtid förlades i backen för att bli bekant med liftsystemet, eventplatserna samt snöbarerna. Lördagen ägnades åt hotellet och kännedomen där, samt gruppernas inviduella planeringar utifrån ny kunskap som fåtts på plats för att kunna slutföra planeringsfasen. Teambuildningen förlades till kvällstid, med frivillig förtäring. Mitt december fick vi återbud av Partykungen, en överenskommelse gjordes över material för Neon-kvällen. Dock representanter samt finansiell sponsring uteblev. Under själva veckan i Januari hände inga oförutsägbart, allt framskred under kontrollerade former. Det enda mätbara vi har fått att tillgå är inlösta på nattklubben, som för andra året i rad överträffade förväntningarna. Söndagen var fullsatt som fjolåret, men Måndag-Onsdag hade högre besöksantal är föregående år. Deltagarantalet i de olika eventen var som förväntat, lågt deltagande på de flesta, något mer på Railjam men inte inte upp till önskvärt. Gruppen fungerade bra, vi hade ett avhopp i november p.g.a personliga skäl. Borsätt från det gått så bra som man jag hoppas på men en grupp av 20 volontärer, några mindre händelser men inget av större värde. Det finns mycket potential i deltagarna som går sitt första samt andra år, så en bearbetning av dem för att behålla värdefull kunskap bör vara en prioritet för vårens arbete. Som tidigare år har marknadsgruppen haft den tuffaste uppgiften. Trotts mycket högt engagemang och effektivitet syns en avsaknad av sponsring. Den tolkningen som görs är att marknaden inte ser lika positivt på sponsring av studentevent, även om det är målgruppen. Att ha en bearbetningstid från September är inte tillräckligt längre. Det ekonomiska resultatet vart negativt, ungefär motsvarande den uteblivna finansiella sponsringen från Partykungen. Inga oplanerade kostnader tillkom, visa differenser i uppskattade siffror. Patik Dahlstn Projektledare och GM Student Skiweek Styrelseledamot ÖSIS

 

 

 

ÖSIS Uthyrning: Verksamhetsberättelse 2016

Under tidiga delen av året 2016 rekryterades en ny medarbetare, Leandro Karlsson vilket medförde att vi blev två hyresansvariga och kunde dela upp arbetet och få mer tid till att ägna oss åt hyran i allmänhet.

Sedvanligt arbete har genomförts såsom service av material, inventering, uppdatering av dokument samt uppdatering av affischer på campus Östersund.

Under året har byggande och insättande av dörr till hyran genomförts. Nu har endast personalen på hyran tillgång till koden. Och samtliga inom ÖSIS skall nu gå via hyrpersonalen för att komma åt utrustning.

Vi har även startat upp en facebooksida, ösisuthyrning, där människor kan ställa frågor och få uppdateringar.

Inköp som gjort under året:

 • Material till dörr, väggar samt kodlås. Markpinnar till tälten, alpinstavar, kängor till långfärdsskridskor, slitskenor till packpulka, isborr.

Gåvor från privatpersoner:

 • Ett set topptursutrustning (pjäxor, skidor, hudar, stavar, tranciever, sond),

ett tält, en vintersovsäck, ett omnifuelkök, ett par snöskor, en 90+ liters ryggsäck, snötältpinnar, regnskydd till ryggsäck, ryggskydd alpint, samt alpinpjäxor i flera olika storlekar.

Försäljning:

 • Vi har lagt ut äldre topptursskidor, bindningar, stighudar till försäljning.
 • Ett par Dynafitskidor + stighudar har sålts.

 

 

Genomgång av uthyrd utrustning 2016:
OBS! endast antal hyresavtal per kategori visas, fler set per hyresavtal kan förekomma.
Alpinutrustning x 25
Tältutrustning x 14
Lavinutrustning x 7
Långfärdskridsko-utrustning x 5
Friluftskök x 5
Övrigt x 6

Hyransvariga:

Jonathan Nyström, Leandro Karlsson

 

 

Skribent: Jonas Blomqvist

 

Postadress:
Östersunds Studenters Idrottssällskap - Akademisk Idrott
Studentkåren i Östersund, Mittuniversitetet
83131 Östersund

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info