Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplan och budget

09 FEB 2016 09:17
Verksamhetsplan och budget till verskamhetsåret 2016-17
 • Skapad: 09 FEB 2016 09:17

Styrelsens visioner: 

 •  Styrelsen ska fortsätta bestå av sju ledamöter samt tre suppleanter. De olika ledamöter och suppleanters roller tydliggörs i ett policydokument till stadgarna. Styrelsearbetet ska fördelas över samtliga poster.
 •  Styrelsemedlemmar ska fortsätta få tillgång till olika utbildningstillfällen via SAIF och SISU
 •  Styrelsemedlemmar ska fortsätta få möjlighet att åka på studentidrottsgalan 
 •  Nya styrelsemedlemmar ska få ta del av en utbildning i Idrottonline via SISU
 • LOK-stöd ska fortsätta att sökas för samtliga aktiviteter. Ordförande för varje sektion ansvarar för att söka LOK-stöd för sin sektions verksamhet. 
 • Utbildningsstöd från SISU ska sökas för sektions- och styrelsemöten. Ordförande för varje sektion ansvarar för att söka för sin sektions verksamhet. Vice ordförande ansvarar för att söka för styrelsemöten. 
 • Samarbete med Östersunds kommun och MittÖS kommer att fortsätta 
 • ÖSIS ska fortsätta att äska pengar av Östersunds kommun
 • ÖSIS ska fortsätta söka Idrottslyft för sina projekt
 • ÖSIS ska fortsätta söka pengar av Norrlands Akademiska Idrottsförbund för sina projekt
 • Klubblokalen ska fortsätta som samlingspunkt för möten, samt finnas tillgänglig för medlemmar. 
 • Fortsatt arbete med att samarbeta med Svenska Skidskytteförbudnet, Skistar och Östersund Hockey. 
 • Hyran, som har flyttats, ska utvecklas. Dels ska den få ett bättre säkerhetssystem. Det ska även investeras i lagning av utrustning. 
 • Styrelsen ska erbjuda utbildningstillfällen för sina aktiva medlemmar. Bland annat ska turledare i Snö och Friluftssektionen samt veckoledare erbjudas möjlighet att utbilda sig inom första hjälpen. 

 

Veckosektionernas vision:

 • Det ska finnas många och en bra blandning av idrotter att välja bland för ÖSIS medlemmar. 
 • Det ska finnas två ledare till varje aktivitet. 
 • Lokstöd ska fortsätta att sökas. 
 • Ordförande för veckosektionen ska ta hjälp av sin suppleant i sitt arbete med veckosektionen. 

 

Snö och Friluftssektionens vision:

 • Snö ska fortsätta arrangera uppskattade aktiviteter och turer som lockar alla typer av medlemmar.
 • Valet av vilka aktivitet som arrangeras grundas i vad ledarna är intresserade av. 
 • Målet är att fortsätta med de aktiviteter som varit återkommande, bl a Sylarnaturen och Forsaleden på hösten, Snökvällen, Snö test och fest och längdskidkurser på vintern, samt rafting på våren. 
 • LOK-stöd ska börja sökas på ett smidigare sätt.  

 

Skiweeksektionens vision: 

 • Arbete med Skiweek 2017 börjar direkt under detta verskamhetsår. 
 • Mål är bland annat att dra in lika mycket eller mer pengar och produkter från sponsorer. 
 • Ledamoten i styrelsen står som kontakt mellan Skiweekgruppens två projektledare och styrelsen. 

 

Eventsektionens vision: 

 • Finns det arbetskraft och engagemang ska ÖSIS-milen, Polarna cup och dodgeball turneringen fortsätta att arrangeras. 
 • Event ska ta över kontakt med Skidskytteförbundet och Östersunds Hockey kring event med dem. Detta har tidigare skötts av ordförande.
 • Kick-off för nya styrelsen arrangeras av denna post. 
 • Event ska fortsätta utveckla samarbeten med potentiella sponsorer till sina event 
 • Event ska söka LOK-stöd för sin verksamhet

 

 

Budget: 

Intäkter 

Medlemsavgift  95 000 kr

Bidrag Ösd Kommun  100 000 kr

Bidrag SAIF  0 kr

Bidrag RIF  40 000 kr

LOK-stöd  30 000 kr

NAIF  11 000 kr

Uthyrningen   5 000 kr

Tygmärken 100 kr

Skidskola/vallakurs  3 000

Ösis-milen  10 000 kr

= 294 100 kr

 

Utgifter / Aktiviteter 

Skiweek 

Rysslandsresan

Forsaleden 

Fisketur 

Forsränning 

Snö, test, fest 

Jämtlandstriangeln 

Loppis

Dodgeball 1 000 kr

Polarna Cup 

Fjällkurs

Flottracet

Nolleslaget

Fjällfesten

StudentSM/Studentiaden

Grottforskning

SAIF Idrottsgala   -3 750 kr

SAIF medlemskap   -500 kr

SAIF Möteskostnader

Skidskytte Biljetter 

ÖIK Hockeybiljetter 

Första hjälpen kurs 

Kick-off styrelse   -4 000 kr

Idrottsmaterial m.m   -10 000 kr

Profilkläder   -30 000 kr

Uthyrningen   -5 000 kr

Plan, hallhyror   -85 000 kr

Arvodeveckoledare   -9 000 kr

Fika, middagar -6 000 kr

Kick-off, snö  -3 000 kr

Webb  -468 kr

Redovisningstjänster -35 000 kr

Klubblokal -60 000 kr

Klubblokalsmaterial 0 kr

Företagsförsäkring

Utbildning -20 000 kr 

Tryck och kopiering  -3 000 kr

Bankkostnader  -1 000 kr

Studentkåren i Östersund -20 000 kr

Ny medlemsaktiviteter  -10 000 kr


Resultat 24 382 kr

Skribent: SOFI SANDSTRÖM

 

Postadress:
Östersunds Studenters Idrottssällskap - Akademisk Idrott
Studentkåren i Östersund, Mittuniversitetet
83131 Östersund

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info